Comentariul lui Rawn Clark asupra Tablei de Smarald a lui Hermes

Tabla de Smarald a lui Hermes (Tabula Smaragdina) este fundaţia gândirii şi practicii alchimice vestice, aşa cum o ştim azi. Esenţial, alchimia este aplicarea practică a filosofiei hermetice, contrar percepţiei comune care vede alchimia doar ca pe o simplă poftă de aur. În comentariul meu voi
examina Tabla de Smarald ca pe o mărturie a filosofiei alchimice şi hermetice.
Originea exactă a Tablei de Smarald este învăluită în mister. Părerile diferă mult, de la teoria scolastică a datării în perioada timpurie a alchimiei arabe, până la fantezia speculativă a unei origini atlantice.Documentul original nu a supravieţuit, şi am rămas doar cu traduceri ale lui. De fapt, sunt disponibile mai multe traduceri diferite ale Tablei de Smarald, şi am ales să folosesc traducerea latină de secol XII
a lui Steele şi Singer (1928 p. 492).În ultimii 200 de ani, au fost descoperite mai multe traduceri arabice, ele traducându-se de altfel în
engleză. Una dintre aceste traduceri conţine versuri care susţin că Tabla de Smarald este testamentul unei persoane numite „Balinas”, care intră într-o peşteră şi îl vede pe Hermes stând acolo şi ţinând o tablă de „smarald” (ceea ce înseamnă o „piatră verde”, şi nu necesar că ea era de fapt un smarald) pe
care stăteau scrise anumite cuvinte în limba siriană veche. Balinas a părăsit peştera şi a apoi a scris
(sau a transmis oral) ceea ce a văzut scris pe tabla lui Hermes. Indiferent dacă sunt fidele istoric sau nu,
aceste versuri prefaţează Tabla de Smarald cu o imagine mitologică valoroasă: căutarea interioară
pentru înţeles.

Tabla de Smarald a lui Hermes

1. Adevărat, fără falsitate, sigur, foarte sigur.
2. Ceea ce este deasupra este ca şi ceea ce este dedesubt, şi ceea ce este dedesubt, este ca şi ceea ce
este deasupra. Spre a înfăptui miracolul lucrului unitar.
3. Şi aşa cum toate lucrurile au fost făcute din contemplarea unicului, la fel toate lucrurile s-au născut
din lucrul unitar (prin) adaptare.
4. Tată îi este soarele, mamă îi este luna
5. Vântul l-a purtat în pântecul său, sânul pământului l-a hrănit.
6. Este tatăl tuturor operaţiilor minunate din lume.
7. Puterea sa este completă dacă este întoarsă către pământ, va separa pământul de foc, subtilul de
grosier.
8. Cu mare aptitudine (înţelepciune) el urcă de la pământ la cer. Coboară din nou la pământ, şi
recapătă puterea de deasupra şi de dedesubt.
9. Astfel vei primi gloria specificităţii lumii. Toată obscuritatea va fugi de la tine
10. Este cea mai puternică tărie a oricărei forţe, deoarece ea învinge toate lucrurile subtile, şi
pătrunde toate lucrurile solide.
11. Aşa a fost creată lumea.
12. De aici vin adaptările minunate a căror procedeu este acest lucru.
13. De aceea eu sunt numit Hermes de trei ori încoronat, pentru că eu am cele trei părţi ale
înţelepciunii întregii lumi.
14. Se încheie ceea ce am avut de spus despre operaţia soarelui.

Comentariu

1. Adevărat, fără falsitate, sigur, foarte sigur.
Tabla de Smarald începe prin a afirma că vorbele ei sunt adevărate în mod universal. Există multe niveluri ale Adevărului, şi Tabla de Smarald specifică aici că vorbele ei sunt aplicabile pe toate aceste
niveluri.În acest fel, Tabla de Smarald ne oferă o cheie prin care să ne testeze înţelegerea cuvintelor ei…dacă la orice nivel al experienţei noastre, aceste cuvinte nu sunt adevărate, atunci trebuie să ne mărim înţelegerea asupra lor.
2. Ceea ce este Deasupra este ca şi ceea ce este Dedesubt, şi ceea ce este Dedesubt, este ca şi ceea ce este Deasupra. Spre a înfăptui Miracolul Lucrului Unitar.
Aici Tabla de Smarald defineşte Lucrul Unitar ca pe un Continuum Infinit. Termenul Deasupra (sau oricare dintre diferitele lui traduceri) stabileşte două concepte: a) punctul de început de la care există un Deasupra şi b) o ascendenţă nelimitată. Termenul Dedesubt stabileşte de asemenea: a) punctul de început de la care există un Dedesubt şi b) o descendenţă nelimitată. Afirmaţia că Deasupra este ca şi
ceea ce este Dedesubt, şi invers, plasează aceste realităţi pe un continuum de similaritate. Astfel se creează un Continuum Infinit cu un unic Lucru definit clar – Centrul, de la care Deasupra şi Dedesubt
se întind la infinit.
Într-un Continuum Infinit, Centrul se află oriunde, oricând, în oricine şi orice. Nu există nici un punct din Continuum din care Deasupra şi Dedesubt să nu se extindă la infinit, şi astfel, în mod egal. În acest sens, Continuul Infinit este un Lucru Unitar.Eu numesc acest Lucru Unic: Sine. El include toate Lucrurile, şi toate non - Lucrurile şi este, poate,cel mai atotcuprinzător şi puternic Continuum pe care îl putem postula. Un astfel de Continuum ne pune în relaţie cu o pasăre dintr-un copac, cu o altă persoană, cu o substanţă cu care se lucrează într-un
laborator alchimic, cu un Arhanghel, cu aspecte disparate ale personalităţii noastre, cu un râu,esenţialmente cu orice ne putem imagina.
Înlăuntrul Continuumului nu există nimic de genul unui Miracol, în sensul în care cuvântul înseamnă o manifestare în afara Legilor Naturii. Perspectiva Hermetismului este că ceea ce presupunem a fi miraculos este doar un efect combinat al Legilor Naturii în feluri pe care nu le înţelegem, şi nu o
încălcare a acestor Legi. Având în minte aceste lucruri, afirmaţia Tablei de Smarald asupra Miracolului Lucrului Unitar, implică faptul că numai la nivelul întregului / întregimii Continuumului Infinit este adevăratul miraculos o actualitate, şi că tot ceea ce facem noi aici înlăuntrul Continuumului, este doar manipularea Legilor Naturii.
3. Şi aşa cum toate lucrurile au fost făcute din contemplarea unitarului, la fel toate lucrurile s-au născut din lucrul unitar (prin) adaptare.
După ce a stabilit Continuumul Infinit al Sinelui – Lucrul Unitar – Tabla de Smarald se îndreaptă spre a discuta despre producerea vieţii înlăuntrul acestui Continuum. Ea postulează Unitarul, ca fiind o „Atot Minte” („Minte Atotcuprinzătoare”), şi afirmă că toate Lucrurile apar din Contemplarea(meditaţia) acestui Unitar. Fiecare dintre aceste Lucruri, dinlăuntrul Continuumului Sinelui, sunt
aspecte conştiente de sine ale Unitarului, ale Atot Minţii, care oglindesc puterea Unitarului, şi trebuie să urmeze metodele Unitarului. Aşa că la fel cum acest Unitar „face” Lucruri prin Contemplare, [la fel] aceste Lucruri trebuie să „nască” ceea ce doresc, printr-un proces similar – prin Adaptarea procesului efectuat de Unitar.
4. Tată îi este soarele, mamă îi este luna
5. Vântul l-a purtat în pântecul (burta) său, sânul pământului l-a hrănit (alăptat).
6. Este tatăl tuturor operaţiilor miraculoase din lume.
Tabla de Smarald descrie acum acest proces „adaptat” de creaţie. Întrucât el se aplică tuturor lucrurilor,
discuţia mea de aici, prin necesitate, va fi capabilă să acopere numai puţine aspecte ale aplicabilităţii
lui.
Imaginea folosită este cea a unui proces generator uman (Tată, Mamă, Pântec, Alăptat), care este corelat totodată cu simboluri geocentrice (Soare, Lună, Vânt / Aer, Pământ). Ca o ecuaţie, arată aşa:
(Tatăl / Soarele + Mama / Luna + Vântul / Pântecul + Pământul / Sânul) =
Tatăl tuturor Operaţiilor miraculoase din lume
Tatăl / Soarele
Acesta este arhetipul Forţei (ca opusă Formei), al luminii (ca opusă întunericului), al Focului (ca opus
Apei), al gândului (ca opus materiei fizice). Este jumătate dintr-o polaritate – existenţa sa implicând
existenţa simultană a polului său opus (Mama / Luna).
Forţa, energia, intenţia creatoare, Mintea, Yod, orice nivel al acestui arhetip ai folosi, el caută mereu exprimarea în Formă. Într-un sens Hermetic, fiecare vibraţie dată caută să se exprime prin nivelurile de vibraţie aflate direct dedesubtul ei. Aşa că fiecare vibraţie anume este exprimarea a ceea ce se află
deasupra ei, şi simultan, se exprimă prin nivelurile de dedesubtul ei. Procesul de creaţie scos în evidenţă în această secţiune a Tablei de Smarald este o mişcare „descendentă” a Forţei întru Formă(mişcarea „ascendentă” a Formei întru Forţă vine mai târziu). Sperma Tatălui caută ovulul Mamei;
ritmul Soarelui (12) este legat de Pământ de ritmul Lunii (13); Individualitatea se exprimă prin personalitate; mentalul infiltrează astralul, lumina se cunoaşte pe ea însăşi numai când pătrunde întunericul; Chokmah intră în Binah.

Mama / Luna

Acesta este arhetipul în-Formă-rii (sau a tendinţei de a Forma). Este mişcarea continuă a energiei în jos
pe scara vibraţiei, exprimându-se printr-o manifestare din ce în ce mai densă. Ea primeşte razele Soarelui, le schimbă, apoi le reflectă spre Pământ; îşi înfăşoară Pântecul în jurul ovulului care a
capturat sperma; este primul Heh din Yod-Heh-Vav-Heh; Binah transformat prin sămânţa lui Chokmah, din starea ei de Mamă Sterilă Întunecată în cea de Mamă Fertilă Strălucitoare. Creaţia este în mod primar Operaţia unei Mame, şi aceasta este arătat de următoarele simboluri care sunt aspecte ale arhetipului Mamei.

Vântul / Pântecul

În tratamentul Hermetic clasic al elementelor, Aerul este văzut ca fiind produsul Focului şi al Apei,reprezentând o sinteză a celor două. Aerul acţionează ca intermediarul dintre Foc şi Apă, şi de fapt,este produs de interacţiunea lor. Fiecare dintre ele, implică existenţa tuturor trei – ele există numai
combinate. Dacă postulăm Focul ca „ascendenţă” şi Apa ca „descendenţă”, atunci Aerul ar fi o stare de nemişcare, un centru între cele două. Aerul nu are nici o mişcare de la sine, dar adoptă orice mişcare care îi este imprimată. În ecuaţia Tablei de Smarald, mişcarea imprimată Aerului este descendentă.
Aici Aerul este Vânt, ceea ce implică o Forţă în spatele lui, şi scoate în evidenţă că este o exprimare a acestei Forţe. Această exprimare acţionează ca un Pântec, care duce creaţia prin gestaţie la naştere.Aerul acţionează aici în mod clar ca un agent (factor activ) al unei Forţe descendente în concreşterea ei a Formei.
În terminologie Kabbalistă, acesta este Tiphareth ca produsul lui Chokmah şi Binah; însă este Tiphareth în curgerea sa descendentă activă înspre Malkuth. Vav din YHVH este un aspect al căutării exprimării descendente prin Heh-ul final. Aceasta este includerea celorlalte influenţe planetare în experienţa noastră pământească, prin ciclurile Soarelui şi Lunii. Este Sinele Individual al „conştienţei Adeptului”, care se exprimă prin personalitate şi prin corpul fizic.

Pământul / Alăptat

Foc + Apă + Aer = Pământ, este o concepţie comună asupra relaţiei Elementelor, dar la un nivel arhetipal. Însă în mod practic şi funcţional, Pământul este experimentat ca fiind un Element individual,ca şi Focul sau Apa. Acesta este arhetipul Formei însăşi. Pe când Apa este tendinţa de a Forma,Pământul este produsul acestei tendinţe, veşmântul ultim oferit Forţei în coborârea acesteia întru exprimare. Pământul hrăneşte creaţia, dându-i o formă solidă şi independentă.
Acesta este Tiphareth înveşmântat în Yesod şi manifestat în Malkuth. Ultimul Heh din YHVH. Este Sinele Individual exprimat prin personalitate, înlăuntrul unui corp fizic.Tatăl tuturor Operaţiilor minunate din lume

Aceste patru Elemente combinate, plus al Cincilea – conştientizarea conştientă a creatorului – au ca rezultat o viaţă independentă. Tabla de Smarald simbolizează aceasta aici, descriind rezultatul ca fiind un Tată, ceea ce ne aduce înapoi la începutul ecuaţiei noastre, ca şi Ouroborosul care-şi găseşte finele în propriul început, într-un ciclu fără de sfârşit al descoperirii de sine. Acest Tată care se naşte, se spune că generează toate Operaţiile minunate din lume. Observă aici diferenţa dintre Operaţii minunate şi Miracol, implicând faptul că înlăuntrul Continuumului, Tatăl ascultă de Legile Naturii.În procesul de creaţie descris în Tabla de Smarald, o importanţă foarte mare o are factorul conştientizării conştiente a creatorului. Este al Cincilea Element, Chintesenţa, şi deşi este presupus
peste tot, el nu este niciodată numit direct. Pe când exprimarea celor de sus prin cele de jos este un fenomen natural, numai prin alăturarea conştientizării conştientizate este acest proces Tatăl tuturor Operaţiilor miraculoase din lume.
7. Puterea sa este completă (integra) dacă este întoarsă către Pământ. Va separa Pământul de Foc,Subtilul de Grosier.
Produsul ecuaţiei de creaţie descendente a Tablei de Smarald este un Tată; sau într-un sens elemental,un Foc. Este o forţă activă, deşi este înveşmântată în straturi de vibraţie mai densă, decât Tatăl /Soarele. Acest Tată / Foc nu este altul decât Chintesenţa înveşmântată în formă fizică – puterea conştientizării conştiente aşa cum este ea exprimată prin fiinţa umană.Tabla de Smarald afirmă că această putere a conştientizării conştiente este „integra” (întreagă,
completă, deplină) dacă „versa fuerit” (se întoarce înspre, este aruncată către) pământ. Aceasta însemnă că la nivel uman, conştientizarea conştientă (Tată / Foc) restabileşte contactul (implicând atunci o participare a ei în Întreg) cu exprimarea sa mai arhetipală (Tată / Soare), atunci când ea este întoarsă către interior spre Sinele înveşmântat în materia cea mai densă (Pământul).
Această întoarcere interioară la sine, este cea care iniţiază ciclul de întoarcere şi ne aduce la următoarea ecuaţie, cea a Forţei care urcă din Formă.
Pe când prima ecuaţie a Tablei de Smarald era una descendentă, de adăugare a Formei la Forţă, acest nou Tată cauzează o acţiune opusă, una de separare a Forţei de Formă. Puterea acestei introspecţii este una în doi paşi: a) ea va separa Pământul de Foc şi b) ea va separa Subtilul de Grosier.
La punctul a) o vedem despărţind Pământul mai dens (manifestarea fizică) de inspirarea iniţială a Focului lui subtil. Aceasta este Chintesenţa care lucrează asupra ei însăşi, de la pământ în sus, cum ar veni. Eficacitatea ei începe de la punctul de plecare a celei mai dense manifestări a ei, separându-se pe ea însăşi de Sinele ei. Este o descriere foarte limpede a procesului introspecţiei umane, sau a
putrefacţiei şi fermentării alchimice. Aici, Focul acţionează asupra Întregului şi desparte Pământul de Focul lui (de el însăşi), dezbrăcându-se conştient de veşmântul său de materie.Cu Focul eliberat astfel de Pământul lui, Tabla de Smarald ne duce la punctul de vedere din b) unde avem de-a face cu o coborâre şi o separare de această dată, a Subtilului de Grosier.
a) (Foc minus Pământ) şi b) (Subtil minus Grosier), sunt acelaşi proces, dar la niveluri diferite şi văzut din diferite perspective: a) de Dedesubt, şi b) de Deasupra. Acţiunea Tatălui / Foc este peste tot una de separare, dar în a) această acţiune este o mişcare de Dedesubt înspre Deasupra; şi în b) este o acţiune
de Deasupra, coborând în Dedesubt, spre a-l ridica spre Deasupra.
Asta scoate în evidenţă un proces dublu de separare. Mai întâi Pământul este îndepărtat din Foc, ceea ce implică o ridicare a conştientizării conştiente, de la Pământ la cea a Focului. Atunci acest Foc acţionează din nou asupra sa însăşi, separându-şi propria esenţă de aspectele lui Grosiere. Ca întreg,este un proces al Tatălui / Foc care, conştient de sine, îşi eliberează Sinele de Formă – aproape un
proces întru totul invers a procesului creator iniţial.
8. Cu mare aptitudine (Înţelepciune) el urcă de la Pământ la Cer. Coboară din nou la Pământ, şi recapătă puterea de Deasupra şi de Dedesubt.
Conştientizarea conştientă, eliberată acum de haina sa de Formă, se ridică prin nivelurile de vibraţie dinlăuntrul Continuumului. Conform Tablei de Smarald, ea face acest lucru cu „magno ingenio”.
Termenul se traduce ca „mare (magno) aptitudine sau talent (ingenio)”, şi deseori este postulat ca Înţelepciune. Este o forţă foarte subtilă, una care implică o abilitate inerentă – un aspect natural al conştientizării care şi-a conştientizat Sinele.Această urcare este de la Pământ sau de la veşmântul Formei (Dedesubtul) la Cer (Deasupra) sau la o stare de lipsă de Formă, şi încheie a doua ecuaţie a Tablei de Smarald, ecuaţie a „Forţei din Formă”.Coborârea Forţei întru Formă, şi urcarea ei ulterioară înapoi într-o stare fără de Formă, este însă un
proces al unei conştientizări care şi-a conştientizat Sinele, o conştientizare care învaţă în decursul procesului. Forţa care a coborât iniţial întru Formă nu mai este aceeaşi, acum că a urcat – ea s-a schimbat şi a fost transformată de experienţa Formei. Acum ea are puterea, sau Înţelepciunea, să coboare din nou întru Formă, aducând cu ea acolo conştientizarea mărită a naturii sale ca Forţă. Prin a doua coborâre a ei întru Formă, Forţa integrează aspectele ei de Deasupra înlăuntrul celor de Dedesubt, şi devine o exprimare clară a întregului Continuum de Deasupra şi Dedesubt (suntem aduşi din nou la începutul ecuaţiei noastre, ilustrându-seOuroborosul nu este doar un cerc, ci o spirală).Rezultatul este o Forţă conştientă de Sine, înveşmântată conştient în Formă, care uneşte intenţionat
Deasupra cu Dedesubtul.
9. Astfel vei primi Gloria specificităţii (lumina luminilor) lumii. Toată obscuritatea (întunecimea) va fugi de la tine.
Tabla de Smarald prezintă o ecuaţie în trei paşi: a) Forţa coboară întru Formă într-un act de creaţie (un proces în patru paşi); b) Forţa acţionează asupra sieşi în stare în-Formată, urcând conştient într-o stare fără de Formă (un proces în trei paşi); c) Forţa conştientă de Sine coboară din nou întru Formă,căutând să-şi exprime Sinele acolo în mod conştient (un proces de un pas). Prin această secvenţă, Forţa
dobândeşte un grad de realizare de Sine, se reuneşte cu puterile adevăratei ei surse, şi este transformată într-un nou Tată, care primeşte Gloria lumii.
Este produsă o altă Forţă activă, de această dată fiindu-i atribuite simbolurile „luminii” (un ecou important al Tatălui / Soare); şi este în mod clar o octavă superioară Tatălui tuturor Operaţiilor minunate din lume (Tatăl / Foc). Acest nou Tată / Lumină, are puterea Înţelegerii şi Înţelepciunii, care iluminează toată întunecimea. Observă trecerea progresivă de la un o Forţă activă fizic, la una activă
mental.
10. Este Cea mai Puternică Tărie a oricărei Forţe, deoarece ea Învinge toate lucrurile subtile şi Pătrunde toate lucrurile solide.
Aici tabla de Smarald descrie acest nou Tată / Lumină, conştientizarea care şi-a realizat complet Sinele. Acest lucru se face în trei părţi, urmând modelul de trei paşi pe care-l vedem în decursul textului.
a) Cea mai Puternică Tărie a oricărei Forţe
Acesta este un alt superlativ triplu, similar cu versul de început Adevărat, fără falsitate, sigur, foarte sigur. Tăria implică un depozit utilizabil de Forţă, şi aici vedem că această Forţă este aplicabilă pe toate nivelurile. Ea este eficace chiar şi la toate celelalte niveluri ale Forţei, deoarece acest Tată /Lumină este Cea mai Puternică dintre toate Forţele active dinlăuntrul Continuumului. Te rog să
observi similaritatea dintre acest aspect al Tatălui / Lumină, şi procesul iniţial de creaţie în patru paşi–ambele sunt active descendent, începute de Deasupra spre Dedesubt.
b) Învinge toate lucrurile subtile
Aceasta este puterea ascendentă a Tatălui / Lumină, de a depăşi orice lucru care tinde să se ridice. Al doilea pas din ecuaţia în trei paşi a Tablei de Smarald, acela al mişcării ascendente a Forţei din Formă,are aici un ecou şi este atribuit ca o putere a Tatălui / Lumină.
c) Pătrunde toate lucrurile solide.
Aceasta este puterea descendentă a Tatălui / Lumină, de a locui (de a se exprima prin) orice vibraţie densă a materiei. Forţa activă reprezentată aici este echivalentă celui de-al treilea pas al ecuaţiei Tablei de Smarald, cel al coborârii conştiente de această dată a Forţei întru Formă.Tatăl / Lumină, produsul ecuaţiei în trei paşi a Tablei de Smarald oglindeşte atributele Lucrului Unitar,
întregul Continuumului Infinit. El pare capabil de o creativitate egală, dar numai „înlăuntrul” Continuumului – o octavă mai jos decât Miracolul Lucrului Unitar – o exprimare a acestuia.Asta implică, bineînţeles, un proces ciclic infinit, de re-creare continuă, în care acest Tată / Lumină devine Matricea Creatoare a unei noi generaţii de Tată / Lumină, şamd.
11. Aşa a fost creată Lumea.
Aceasta este o afirmaţie foarte profundă. Divinul Pymander (Librum 1 Corpus Hermeticum) descrie un proces ciclic secvenţial similar, al Forţei coborând întru Formă, devenind conştientă de sine şi apoi din
nou creatoare, urmat de o altă coborâre mai adâncă întru Formă. Rezultatul final este „lumea”. Acest proces este văzut de asemenea în Kabbala, pe măsură ce Lumina Kethrică coboară întru Malkuth, şi devine din nou creatoare la fiecare pas al căii.
Acest proces spune ceva foarte important despre lumea din jurul nostru. Spune că totul este viu.Fiecare lucru, fiecare persoană, animal, copac, piatră, picătură de apă, adunătură de gunoi, totul este
viu şi este produsul Lucrului Unitar. Fiecare lucru are puterea Tatălui / Lumină vârâtă ascuns în el…indiferent la care nivel de manifestare privim, aceasta este adevărat, fără falsitate, sigur, foarte sigur.
12. De Aici vin Adaptările Minunate a căror procedeu este acest lucru.
Aici-ul, din care vin Adaptările Minunate, este Lumea. Aici vedem inima Alchimiei, întrucât Tabla de Smarald spune că orice lucru natural are înlăuntrul lui Tatăl / Lumina, şi aşadar fiecare lucru este
sămânţa propriului viitor sine. La acest nivel al Adaptării Minunate intervenim noi oamenii, deoarece,ca fiinţe fizice, trebuie să lucrăm cu substanţa Lumii. Noi muncim „înlăuntrul” Continuumului,oglindind puterile Lucrului Unitar, efectuând Adaptări Minunate, opuse faţă de Miracolul Lucrului Unitar.
Conştientizarea conştientă înlăuntrul unui corp fizic, este un exemplu al Forţei înlăuntrul Formei, al Deasuprei locuind Dedesubtul. Cu aceasta trebuie să lucrăm – ea este Lumea, asupra căreia ne întoarcem Focul, asupra căreia ne întoarcem Tatăl / Lumina, şi ne făurim de unii singuri viitoarele sine. Ceea ce a precedat până acum în Tabla de Smarald a fost o descriere a proceselor naturale ale formării primei noastre materii – Lumea. Abia acum intrăm noi în procedeul prin care ne creăm Adaptările Minunate (Piatra), ceea ce este revelat în ultimele versete:
13. De aceea Eu sunt Numit Hermes de trei ori Încoronat, pentru că Eu am cele trei părţi ale Înţelepciunii Întregii Lumi.
14. Se încheie ceea ce am avut de spus despre Operaţia Soarelui.
Aceste versuri se împart în trei secţiuni, ca ecou al naturii ternare de ansamblu a Tablei de Smarald.
a) De aceea Eu sunt Numit Hermes de trei ori Încoronat
De aceea implică un sens al consecinţei, şi Eu sunt Numit implică o cunoaştere de a doua mână.Aceasta este aducerea iniţială a Forţei întru Formă…novicele care studiază, se roagă şi experimentează…Tatăl / Lumină care se întoarce asupra lui însuşi cu Focul lui, în Adaptare ciclică a procesului Lucrului Unitar…sămânţa care putrezeşte în pământ, dinamizând puterea care va ieşi inevitabil la suprafaţă.
Hermes de trei ori Încoronat este un simbol foarte puternic şi foarte larg, unul pe care nu-l pot explica într-un comentariu aşa de scurt. Pe scurt, este un simbol al Treimii în Unitate, o imagine a combinării tezei, sintezei şi antitezei. Este Soarele şi Luna, şi tot ce stă între aceste două arhetipuri. Mai la obiect în acest context, el reprezintă puterea pe care o are Centrul înlăuntrul unui Continuum Infinit – el poate fi situat oriunde şi / sau peste tot, şi de fapt este un reprezentant mobil, care se conduce pe sine, al Întregului. Faptul că Hermes este de trei ori Încoronat, este o indicaţie că această putere este activă pe cele trei niveluri ale fizicului, astralului şi mentalului (Sarea, Sulful şi Mercurul).Acest punct oglindeşte clar prima parte din ecuaţia de bază a Tablei de Smarald: coborârea creatoare a
Forţei întru Formă, al cărei rezultat natural şi inevitabil este Tatăl / Foc, care începe urcarea ce urmează:
b) pentru că Eu am cele trei părţi ale Înţelepciunii Întregii Lumi
Aici există un sens al cunoaşterii personale, a lui Eu am, care indică experienţa individuală. Deţinerea actuală de către Hermes a celor trei Taţi este implicată de termenul Înţelepciune, Focul Divin. Şi aici,vedem de asemenea că ei sunt puternici „înlăuntrul” Întregului Continuum. Ceea ce reprezintă realizarea celei de-a doua părţi a ecuaţiei Tablei de Smarald, cea a urcării Forţei din Formă. De asemenea există o indicaţie că acest proces trebuie să fie îndeplinit de trei ori (mental, astral şi fizic).Te rog observă că această Înţelepciune a Întregii Lumi este o exprimare uşor diferită a Tatălui tuturor Operaţiilor miraculoase din lume (pe care l-am desemnat cu termenul Tată / Foc).
c) Se Încheie ceea ce am avut de spus despre Operaţia Soarelui.
Ca şi în partea a treia a ecuaţiei Tablei de Smarald, procedeul Adaptărilor Minunate se Încheie, se întregeşte, se totalizează (un ecou al lui „integra”) prin coborârea, din nou, conştientă, a Forţei întru Formă. Aici, acesta este simbolizat prin fraza ceea ce am avut de spus, care implică o exprimare intenţională a unei idei (Forţa) prin cuvinte (Forma – aminteşte-ţi că textul se presupune a fi fost înscris pe piatră verde)la timpul trecut.Operaţia Soarelui este un alt simbol larg. Pe scurt, arată aici spre faptul că acesta este un proces activ „înlăuntrul” Continuumului. Conexiunea cu Soarele – Tiphareth indică faptul că acesta este un proces
al lui Yetzirah, sau proces creator, efectuat de Sinele Individual. Într-un sens Kabbalistic aceasta constituie o Operaţie metalică, adică cea a aurului. Mai mult, este Mercurial, deoarece este predominant Foc amestecat cu Aer (Helios). Soarele implică de asemenea un ritm specific, unind simbolic cele patru Elemente şi cele trei Principii, în călătoria sa prin cele douăsprezece semne ale
zodiacului.Procedura în trei paşi a Adaptărilor Minunate este foarte similară ecuaţiei arhetipale a Tablei de Smarald; însă are diferenţe distincte, întrucât are loc pe o octavă inferioară „înlăuntrul” Continuumului.Aşa se încheie Tabla de Smarald a lui Hermes. „Integra” prin faptul că a terminat cu coborârea Forţei
ei esenţiale întru Forma instrucţiunilor pentru iluminarea noastră.

Tabla de Smarald scoate în evidenţă o ecuaţie esenţială în trei părţi:
1) Coborârea creatoare a Forţei întru Formă (un proces în patru paşi)
2) Urcarea Forţei din Formă, într-un act conştient al realizării de Sine (un proces în trei paşi)
3) Coborârea din nou, a Forţei conştiente de Sine, întru Formă (un proces de un pas)
În prima parte a ecuaţiei, Tatăl / Soarele acţionează ca agentul iniţial al Lucrului Unitar, producând Tatăl tuturor Operaţiilor minunate din lume, sau Tatăl / Foc aşa cum l-am desemnat aici. Tatăl / Foc este agentul activ a celei de-a doua părţi a ecuaţiei şi produce Tatăl / Lumină care coboară din nou în
cea de-a treia parte şi ultima.Această ecuaţie are trei cicluri în Tabla de Smarald. În primul ciclu, Lucrul Unitar produce Tatăl /Lumină iniţial; al doilea ciclu este Tatăl / Lumină care acţionează asupra lui însuşi şi produce Lumea;al treilea ciclu este reprezentat de acţiunea umană, acele Adaptări Minunate efectuate asupra materiei
primare a Lumii.Acestea sunt numai câteva dintre observaţiile mele asupra înţelesului conţinut înlăuntrul Tablei de Smarald. Ea este unul din „textele de bază” ale omenirii…un pic de simbolism poetic arhetipal, care prezintă o strălucire diferită de Înţelepciune oricui se apropie de ea, de fiecare dată când se apropie de ea. De-a lungul anilor în care am studiat Tabla de Smarald, meditând asupra ei şi experimentând cu preceptele ei, am ajuns să o văd ca pe un far strălucitor al luminii Înţelepciunii…foarte diferit de prima mea impresie avută asupra ei, ca fiind ceva aşa de profund încât nu o să-i pătrund niciodată enigma.Mă rog ca al meu comentariu să te inspire să iei în considerare Tabla de Smarald în propriul tău fel,
scoţând din ea propria ta felie de Înţelepciune.

0 Response to "Comentariul lui Rawn Clark asupra Tablei de Smarald a lui Hermes"

Trimiteți un comentariu

powered by Blogger | WordPress by Newwpthemes | Converted by BloggerTheme